Trang chủ » Giáo Trình - Tài Liệu » Bài giảng kế toán doanh nghiệp

Bài giảng kế toán doanh nghiệp

Nội Dung : 

Trong tháng 6 công ty hoàn thành sửa chữa 1 tài sản cố định, chi phí sửa chữa là 30 000, kết qủa sau sửa chữa có cải thiện làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất ra so với trạng thái tiêu chuẩn ban đầu, mặc dù không làm kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, cũng không làm tăng công suất của tài sản, công ty đã hạch toán số chi phi này vào chi phí trong kì( chi phi quản lí doanh nghiệp) , tài sản này còn được sử dụng được 5 năm

o Sai phạm:

B Khi sửa chữa TSCĐ, nếu kết quả sửa chữa thỏa mãn upt 1 trong 4 điều kiện sau thì được ghi nhận tăng Ị nguyên giá:

> Tăng năng lực sản xuất

> Tăng thời gian sử dụng hữu ích

> Tăng chất lượng sản phẩm

> Giảm chi phí sử dụng TS

Trường hợp này kết quả sửa chữa làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm =>chi phí sửa chữa phải được ghi nhận tăng nguyên giá. Công ty đã hạch toán số chi phí này vào chi phí trong kỳ( Chi phí quản lý DN) là không chính xác.

Xem Tiếp 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms Hằng
Điện thoại : 0976.519.581
Email : lambaocaothuctap@gmail.com
Bài giảng kế toán doanh nghiệp
Rate this post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment