Trang chủ » Giáo Trình - Tài Liệu » Bài giảng kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài giảng kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Chương 3 :
KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
MỤC TIÊU HỌC TẬP
Khi nghiên cứu chương này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản sau.
• Hiểu được thuế TTĐB là gì?. Hàng hoá dịch vụ  nào chịu thuế TTĐB và đối tượng nào phải nộp thuế TTĐB?.
• Tại sao nói thuế TTĐB là thuế gián thu?.
• Hiểu được đối tượng nộp thuế TTĐB đồng thời phải chịu thuế GTGT,
• Nắm được kê khai nộp thuế, quyết toán, hoàn thuế TTĐB?.
• Nắm căn cứ tính thuế và giá tính thuế TTĐB đối với từng hoạt động kinh doanh cụ thể.
•  Nắm được phương pháp xác định thuế TTĐB phải nộp, thuế TTĐB được khấi trừ?.
• Nắm được cách lập Tờ khai thuế TTĐB và các bảng kê liên quan.
• Nắm được các nguyên tắc được khấu trừ TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu mua vào để sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB.
• Nắm được phương pháp hạch toán thuế TTĐB.
SỐ TIẾT:  9
3.1. Những vấn đề chung về thuế tiêu thụ đặc biệt.
3.1.1. Khái niệm.Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là loại thuế gián thu, thu vào một số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sản xuất và nhập khẩu.
3.1.2. Tác dụng.Thuế TTĐB là sắc thuế đánh vào các mặt hàng chưa thực sự thiết yếu đối với cuộc sống, những mặt hàng xa xỉ, cao cấp. Vì vậy việc ban hành sắc thuế này nhằm hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng của xã hội, điều tiết thu nhập của người tiêu dùng đối với một số hàng hoá, dịch vụ cho Ngân sách Nhà nước một cách hợp lý, tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đối với một số hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB.
     Việc ban hành Luật thuế TTĐB cùng với các Luật thuế khác đã trở thành hệ thống chính sách thuế gián thu đồng bộ và tương đối phù hợp với điều kiện kinh tế nước ta tiến tới hội nhập quốc tế và  khu vực.
3.2. Nội dung phạm vi áp dụng.3.2.1. Đối tượng chịu thuế TTĐB.Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 149/2003/NĐ – CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ thì các hàng hoá, dịch vụ sau đây là đối tượng chịu thuế TTĐB.
a. Hàng hoá. Các mặt hàng chịu thuế TTĐB bao gồm:Thuốc lá điếu, xì gà, rượu, bia, ôtô dưới 24 chỗ ngồi, xăng các loại, chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác pha chế xăng, máy điều hoà nhiệt độ công suất từ  90.000 BTU trở xuống, bài lá, vàng mã, hàng mã.
Xem tiếp 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms Hằng
Điện thoại : 0976.519581
Email : Lambaocaothuctap@gmail.com
Bài giảng kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
Rate this post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment