Trang chủ » Các Mẫu Bài Tập » Bài tập kế toán thuế

Bài tập kế toán thuế

BÀI 1.

Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh    cả   năm 2005 như sau:

AJcó các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:

1)    Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp.

2)    Nhận xuất khấu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tình trên giá trị lô hàng là 4%.

3)    Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một cty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng qui định là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán.

4)    Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước ngoài. Công việc hoàn thành 100% và toàn bộ thành phẩm đâ xuất trả. Doanh nghiệp được hường tiền gia công 4 tỷ đồng.

5)    Xuất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bảo  hiểm và vận chuyển quốc tế được tính bằng 2%FOB.

6)    Bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp.

B/ Chi phí

Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kế thuế xuất khau) liên quan đến các hoạt động nói trên là 130,9 tỷ đồng (acer4310). Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng.

c/ Thu nhập khác:

lãi tiền gửi: 340 triệu đồng

chuyển nhượng tài sản: 160 triệu đồng

Yêu cầu:tính các thuế mà cty phải nộp trong năm 2005. thuế giá trị gia tăng.

Thuế xuất khẩu.

Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bỉế rằng;

Thuế xuất thuế GTGT các mặt hàng là 10%

Thuế xuất thuế TNDN là 28%.

Xem tiếp 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms Hằng
Điện thoại : 0976.519.581
Email : lambaocaothuctap@gmail.com
Bài tập kế toán thuế
Rate this post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment