Trang chủ » Các Mẫu Bài Tập » Bài tập lý thuyết kế toán

Bài tập lý thuyết kế toán

I. Chọn phương án thích hỢp nhất

 1. Các kiểm toán viên cần chọn mẫu kiểm toán vì
 2. Đó là quy định bắt buộc đã được quy định bởi GASS đối với các cuộc kiểm toán
 3. Đó là cách duy nhất mà kiểm toán viên có thể sử dụng trong ùng dụng kiểm toán
 4. Họ có thể thực hiện kiểm toán một cách hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn và thông qua kết quả kiểm Ưa chọn mẫu để suy rộng cho cả tổng thể
 5. Chọn mẫu kiểm toán sẽ làm tính hiệu lực kiểm toán cao
 6. Nêu khả năng của mọi phần tử trong tổng thể được chon vào mẫu là như nhau thl đó là cách chọn:
 1. Hệ thống
 2. Phi xác suất
 3. Ngẫu nhiên
 4. Theo khối
 5. Rủi ro do chọn mẫu là:
 6. Xác suất mà kiểm toán viên không phát hiện ra lỗi kê toán trên các tài liệu của khách hàng đã được chọn
 7. Xác suất mà kết luận của kiểm toán viên dựa trên mẫu có thể khác so với kết luận dựa trên cuộc kiểm toán toàn bộ
 8. Xác suất mà các lỗi kê toán sẽ xảy ra trong các nghiệp vụ vào sổ kê toán
 9. Chưa có câu nào đúng
 10. Rủi ro không do chọn mẫu là:
 11. Một mẫu chọn ngẫu nhiên có thể không mang tính đại diện cho tổng thể về các đặc trưng chúng
 12. Một kiểm toán viên có thể lựa chọn các chu ừình kiểm toán không phù hỢp trong việc đại diện đưỢc các mục tiêu cụ thể
 13. Kiểm toán viên không phát hiện ra các lỗi trong các tài liệu dược kiểm tra đối với mẫu
 14. Các tài liệu liên quan tới mẫu có thể không sẵn có để kiểm tra

Trong quá trình chọn mẫu theo Bảng sô ngẫu nhiên, nếu mẫu được chọn ít 

Xem tiếp 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms Hằng
Điện thoại : 0976.519.581
Email : lambaocaothuctap@gmail.com
Bài tập lý thuyết kế toán
Rate this post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment