Trang chủ » Mẫu Báo Cáo Thực Tập » Báo cáo Kế toán nguyên vật liệu tại công ty bao bì Vạn Lợi

Báo cáo Kế toán nguyên vật liệu tại công ty bao bì Vạn Lợi

Lời  mở đầu

       Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường. Hiện nay, các doanh nghiệp phải tự quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có có hiệu quả nhất. Để có thể đứng vững và ngày càng phát triển tự thân mỗi doanh nghiệp bắt buộc phải tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất sao cho hợp lý và đạt hiệu quả nhất trong điều kiện vốn liếng, vật lực hiện có.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh mọi sản phẩm vật chất đều được cấu thành từ vật liệu, vật liệu là yếu tố cơ bản đầu tiên không thể thiếu được trong quá trình sản xuất. Có thể nói công tác kế toán nguyên vật liệu chặt chẽ và khoa học là một công cụ quan trọng để quản lý tình hình nhập, xuất, bảo quản, dự trữ thúc đẩy cung cấp kịp thời và đồng bộ những nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, luôn tận dụng hết năng lực máy móc thiết bị để tạo ra nhiều sản phẩm, thu hồi nhanh vốn đầu tư để tái sản xuất.

Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH bao bì Vạn Lợi, em nhận thấy phần kế toán nguyên vật liệu là một trong những yếu tố không kém phần quan trọng, việc tổ chức quản lý và hạch toán vật liệu chính xác kịp thời giúp tốc độ chu chuyển vốn tăng nhanh. Xuất phát từ nhận thức đó nên em đã chọn đề tài “Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH bao bì Vạn Lợi”. Đề tài này gồm có 3 phần:

Phần I: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong DNSX.

Phần II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH bao bì vạn Lợi

Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH bao bì vạn Lợi.

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

I/  Một số vấn đề chung về kế toán NVL trong DNSX:

1.Khái niệm – đặc điểm:

1.1 Khái niệm:

-Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời cũng là quá trinh tiêu hao ba yếu tố: sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động

– Trong các doanh nghiệp, NVL là đối tượng lao động, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm.

– Khi sử dụng NVL cho sản xuất, kinh doanh thì hình thái của NVL biến đổi nhưng vẫn giữ nguyên bản chất vật chất, giá trị của NVL sau quá trình sản xuất thường cao hơn so với trước khi đưa vào sản xuất

Xem Tiếp

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms Hằng
Điện thoại : 0976.519.581
Email : lambaocaothuctap@gmail.com
Báo cáo Kế toán nguyên vật liệu tại công ty bao bì Vạn Lợi
Rate this post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment