Trang chủ » Mẫu Báo Cáo Thực Tập » Báo cáo thực tập tiền lương và khoản trích theo lương tại trung tâm y tế

Báo cáo thực tập tiền lương và khoản trích theo lương tại trung tâm y tế

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………….1

PHẦN I : LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP……………2

I.KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG…………….2

1. Khái niệm…………………………………………………………………………………..2

2. Nhiệm vụ của Kế toán tiền lương ………………………………………………….2

3. Ý nghĩa tiền lương……………………………………………………………………….2

II.  QUỸ LƯƠNG, QUỸ BHXH, QUỸ BHYT, KPCĐ………………………..3

1. Quỹ lương ………………………………………………………………………………….3

2. Quỹ BHXH ………………………………………………………………………………..3

3. Quỹ BHYT…………………………………………………………………………………4

3. Quỹ BHYT…………………………………………………………………………………4

4. Kinh phí Công Đoàn……………………………………………………………………4

III.HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG………………………………………………………..5

1. Khái niệm lương thời gian …………………………………………………………..5

2. Hình thức trả lương theo thời gian…………………………………………………5

3. Các hình thức lương thời gian……………………………………………………….5

IV.KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG….6

1.Chứng từ sử dụng…………………………………………………………………………6

2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương………………14

PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HÀ TĨNH……………………………………………………………………………………..19

I. Giới thiệu khái quát chung về đơn vị ……………………………………………..19

1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị …………………………………19

2. Tổ chức bộ máy quản lý  ……………………………………………………………..20

3. Tổ chức bộ máy kế toán……………………………………………………………….22

Xem Tiếp 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms Hằng
Điện thoại : 0976.519.581
Email : lambaocaothuctap@gmail.com
Báo cáo thực tập tiền lương và khoản trích theo lương tại trung tâm y tế
Rate this post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment