Các Mẫu Bài Tập

Bài tập kế toán thương mại – dịch vụ

Bài tập kế toán thương mại – dịch vụ

14.Bai Tap Ke Toan Thuong Mai-Dich Vu   BÀI 1 :Tại công ty TM A trong tháng 9 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau : 1) Ngày 3.9 mua 1 lô hàng có giá trên hoá đơn bên bán 28 triệu đồng, thúê GTGT 10%, hàng về kiểm nhận nhập kho phát […]

Xem thêm
Bài tập kế toán thuế

Bài tập kế toán thuế

BÀI 1. Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh    cả   năm 2005 như sau: AJcó các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm: 1)    Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp. 2)    Nhận xuất khấu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB […]

Xem thêm
Bài tập lý thuyết kế toán

Bài tập lý thuyết kế toán

I. Chọn phương án thích hỢp nhất Các kiểm toán viên cần chọn mẫu kiểm toán vì Đó là quy định bắt buộc đã được quy định bởi GASS đối với các cuộc kiểm toán Đó là cách duy nhất mà kiểm toán viên có thể sử dụng trong ùng dụng kiểm toán Họ có […]

Xem thêm
Bài tập kiểm toán chương 3

Bài tập kiểm toán chương 3

Ch­ương III : Ph­ương pháp kiểm toán Bài 01: Công ty X tiến hành liên doanh với công ty Y để thành lập công ty may A với thời hạn hợp đồng 20 năm. Tại ngày 25/11/2008, vốn góp của 2 bên như sau: A. Phía X: 1. Nhà cửa, vật kiến trúc: 600.000.000đ 2. Phương […]

Xem thêm
Bài tập kế toán ngân hàng

Bài tập kế toán ngân hàng

Nghiệp vụ 1: Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: […]

Xem thêm