Trang chủ » Mẫu Báo Cáo Thực Tập » Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của CTy xây dựng số 8 Thăng Long

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của CTy xây dựng số 8 Thăng Long

   LỜI MỞ ĐẦU

     1.Tính cấp thiết của đề tài.Sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng nhằm mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính và chấp hành đúng pháp luật của nhà nước. Nó còn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường.

Trong thời gian thực tập tại Công ty xây dựng số 8 Thăng Long, được sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn và Ban lãnh đạo Công ty, em đã từng bước làm quen với thực tế, đồng thời từ tình hình thực tiễn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đã học. Qua đó thấy được tầm quan trọng và tính bức xúc của vấn đề tổ chức và quản lý sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp nói chung và Công ty xây dựng số 8 Thăng Long nói riêng.

Với mong muốn được góp phần vào việc hoàn thiện công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty xây dựng số 8 Thăng Long”

Nội dung của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty xây dựng số 8 Thăng Long.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty xây dựng số 8 Thăng Long.

Do trình độ lý luận, khả năng thực tế và thời gian thực tập cũng như nghiên cứu còn hạn chế nên đề tài nghiên cứu này của em còn nhiều thiếu sót. Vì thế em mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của thầy cô giáo, các cán bộ trong Công ty để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn. Em xin cảm ơn TS. Đỗ Thị Ngọc Điệp và ban lãnh đạo, các cô chú trong phòng kế toán của Công ty đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài nghiên cứu này.

1.Mục tiêu của đề tài.

Qua quá trình nghiên cứu làm đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty xây dựng số 8 Thăng Long”, giúp em phân tích được hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty từ đó đánh giá được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời cũng đưa ra được các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn, tỷ suất LN cũng như các nhân tố ảnh hưởng  tới vốn và lợi nhuận của Công ty từ đó Công ty có thể đưa ra những biện pháp khắc phục.

Xem Tiếp 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms Hằng
Điện thoại : 0976.519.581
Email : lambaocaothuctap@gmail.com

 

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của CTy xây dựng số 8 Thăng Long
Rate this post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment