Giáo Trình – Tài Liệu

Bài giảng kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài giảng kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Chương 3 : KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT MỤC TIÊU HỌC TẬP Khi nghiên cứu chương này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản sau. • Hiểu được thuế TTĐB là gì?. Hàng hoá dịch vụ  nào chịu thuế TTĐB và đối tượng nào phải nộp thuế TTĐB?. • […]

Xem thêm
Giào trình kế toán ngân hàng nghiệp vụ tín dụng

Giào trình kế toán ngân hàng nghiệp vụ tín dụng

Chương thứ  năm KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG Mục đích: Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trong ngân hàng, quá trình theo  dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ, khoa học […]

Xem thêm
Bài giảng kế toán vốn bằng tiền

Bài giảng kế toán vốn bằng tiền

Kế toán vốn bằng tiền 4.Tổ chức kế toán vốn bằng tiền 4.1 Đặc điểm chung 4.1.1  Khái niệm kế toán vốn bằng tiền         Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là bộ phận tài sản lưu động làm chức năng vật ngang giá chung trong các mối quan hệ trao đổi […]

Xem thêm
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN SONG NGỮ (THEO QUYẾT ĐỊNH 15)

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN SONG NGỮ (THEO QUYẾT ĐỊNH 15)

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN SONG NGỮ (THEO QUYẾT ĐỊNH 15) ■ Loại 1: TÀI SẢN Lưu ĐỘNG 01 111 Tiền mặt |cash   1111 Tiền mặt VN |cash on hand VN   1112 |Tiền mặt ngoại tệ |cash on hand ( USD )     1113 Vàng bạc kim quí, đá quí Gold, silver, gemstones […]

Xem thêm
Bài giảng kế toán doanh nghiệp

Bài giảng kế toán doanh nghiệp

Nội Dung :  Trong tháng 6 công ty hoàn thành sửa chữa 1 tài sản cố định, chi phí sửa chữa là 30 000, kết qủa sau sửa chữa có cải thiện làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất ra so với trạng thái tiêu chuẩn ban đầu, mặc dù không làm […]

Xem thêm
Bài giảng kế toán quan trị

Bài giảng kế toán quan trị

Mục tiêucủa học phần • Nhận thức đượcvai trò và chức năng của KTQT trong hoạt động của DN; • Nắm được những thuật ngữvà khái niệm cơ bản dùng trong KTQT; • Có khả năng ứng dụng những công cụ và kỹ năng KTQT để phân tích các tình huống KD; ra các quyết […]

Xem thêm
Bài giảng kế toán xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

Bài giảng kế toán xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

Bài giảng kế toán xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá I. Tổng quát:   1. Những điều kiện thương mại quốc tế ( International commercial terms INCOTERMS) Mục đích nghiên cứu Incoterms nhằm hiểu được trách nhiệm hàng hóa, trách nhiệm các chi phi, thuế, rủi ro thuộc bên nào để kế toán ghi sổ […]

Xem thêm
Bài giảng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài giảng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương 4 : KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỤC TIÊU HỌC TẬP Khi nghiên cứu chương này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản sau • Hiểu được thuế TNDN là gì?. Tính trực thu của thuế TNDN, thuế TNDN được ban hành năm nào và thay thế cho […]

Xem thêm
Giáo trình kế toán tài chính

Giáo trình kế toán tài chính

Chương 1:  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH   Mục tiêu Chương này giúp người đọc hiểu được: 1. Nắm lại một số khái niệm cơ bản và những vấn đề cơ bản của lý thuyết kế toán. 2. Khái quát cơ bản một số vấn đề liên quan chế độ […]

Xem thêm
Giáo trình kế toán ngân hàng

Giáo trình kế toán ngân hàng

Chương thứ nhất : TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Mục tiêu : Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức […]

Xem thêm