Trang chủ » Mẫu Báo Cáo Thực Tập » Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Gia Hân

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Gia Hân

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của chuyên đề :

Để tổ chức sản xuất đạt hiệu quả, ngoài các yếu tố về tiền vốn, máy móc thiết bị thì yếu tố không thể thiếu quyết định cho sự phát triển của một Doanh nghiệp là con người .Vì vậy đòi hỏi mỗi Doanh nghiệp cần có những chính sách, chế độ phù hợp với năng lực của mỗi cá nhân, khơi dậy tính sáng tạo trong quá trình lao động sản xuất.

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người lao động bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và được thanh toán theo kết quả cuối cùng. Tiền lương của người lao động được xác định dựa trên cơ sở số lượng và chất lượng lao động mà người lao động đã đóng góp cho doanh nghiệp. Tiền lương của cá nhân trong doanh nghiệp luôn gắn với lợi ích của doanh nghiệp nói riêng và của xã hội nói chung. Do vậy tiền lương là một đòn bẩy kinh tế thúc đẩy việc nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận.

Vậy để tạo ra động lực thúc đẩy sự lao động sáng tạo góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước. Việc phân phối người ta dựa vào các chính sách tiền lượng được Nhà nước ban hành làm cơ sở để mỗi doanh nghiệp áp dụng quá trình trả thù lao cho người lao động. Đảm bảo chế độ tiền lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, tích luỹ cải thiện đời sống cho người lao động.

Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất – kinh doanh và phụ thuộc vào chính công việc. Công ty TNHH Giao thông vận tải Gia Hân với nhiệm vụ bảo tồn và phát triển vốn do ngân sách Nhà nước cấp, sản xuất và kinh doanh có lãi nhằm nâng cao đời sống cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, với ngân sách Nhà nước. Vì thế việc xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đúng, đủ và thanh toán kịp thời có một ý nghĩa to lớn về một kinh tế cũng như về mặt chính trị. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên với sự giúp đỡ tận tình của Phòng tài vụ và các anh chị nhân viên quản lý lao động tiền lương tôi đã chọn đề tài : “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Giao thông vận tải Gia Hân” làm chuyên đề tốt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục đích chungĐề tài tập trung vào nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty Công ty TNHH Giao thông vận tải Gia Hân”

Xem tiếp 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms Hằng
Điện thoại : 0976.519.581
Email : lambaocaothuctap@gmail.com
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Gia Hân
Rate this post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment